Cистема «Конкурс»

Kafedra_PV

Конкурсний відбір, його організація та проведення
 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних  випробувань: для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та
  іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
 2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів.

  Відкриті конкурсні пропозиції (денна форма навчання)

  Спеціальність (конкурсна пропозиція) Частина ліцензованого обсягу Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифіка- ту ЗНО Вага атестат у про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підго- товчі курси , К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування я на навчання
  152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка 30 Українська мова та література К1=0,2 5  

   

   

  0,1

   

   

   

  0,05

  100
  Математика К2=0,4 100
  Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
  153 Мікро – та наносистемна техніка 40 Українська мова та література К1=0,2 5  

   

   

  0,1

   

   

   

  0,05

  100
  Математика К2=0,4 100
  Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100

  Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)

  Спеціальність (конкурсна пропозиція) Частина ліцензованого обсягу Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифіка- ту ЗНО Вага атестат у про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підго- товчі курси , К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування я на навчання
  152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка   Українська мова та література К1=0,2 5  

   

   

  0,1

   

   

   

  0,05

  100
  Математика К2=0,4 100
  Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
  153 Мікро – та наносистемна техніка   Українська мова та література К1=0,2 5  

   

   

  0,1

   

   

   

  0,05

  100
  Математика К2=0,4 100
  Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
 4. Конкурсний бал розраховується:
  1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
  Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
  де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
  обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 , ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка . Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 1).
  Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5- бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Детальніше про спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти у Вступ 2018


Scroll Up