Блок керування периферійними пристроями по сигнальному ВЧ-кабелю на основі протоколу DiSEqC

Kafedra_PV

Рис. 1 Блок керування актуаторами (а). Інтерфейс користувача програми керування (б)/br

Блок призначений для керування різними периферійними пристроями в приймальних системах супутникового зв’язку на основі протоколу DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control). Це можуть бути позиціонери, перемикачі, конвертори (LBN). Команди DiSEqC передаються по лінії постійної напруги живлення 12-20 В за допомогою тонових посилок частотою 22 кГц (±20 %) і номінальною амплітудою 650 мВ (±250 мВ) при напрузі живлення 13/18 В. Для визначення моменту завершення відпрацювання положення введено зворотній зв’язок по споживаному струму. Споживання струму каналом вище порогового рівня (80мА) інтерпретується як активність процесу переміщення актуатора. Споживання струму менше 30мА інтерпретується як відсутність актуатора на каналі.

Реалізовано одночасне керування шістьма актуаторами поляризаторів в антенній системі з 4 рефлекторами. Блок підтримує два режими роботи.

  1. Паралельний – кожний актуатор під’єднаний до окремого вихідного каналу блока керування. Команди для всіх актуаторів передаються паралельно.
  2. Мультиплексний – не більше чотирьох актуаторів під’єднані до каналу 1 через DiSEqC мультиплексор. Система по черзі перемикає канали мультиплексора, чекає ініціалізації актуатора, подає сигнал керування та очікує завершення відпрацювання положення.

Керування роботою блоку здійснюється з двох джерел:

  1. Локальне керування здійснюється за допомогою механічного енкодера та кнопок на передній панелі блока. Система діалогів, що відображається на РК дисплеї, передбачає керування окремо кожним чи всіма актуаторами одночасно. Стан каналів відображається за допомогою шести світлодіодів.
  2. Дистанційне керування здійснюється від ПЕОМ через інтерфейс RS232. Система команд протоколу дозволяє отримувати останню позицію, переміщати актуатори в задане положення, встановлювати положення (змінювати початок відліку), встановлювати та скидати кінцеві положення, отримувати статус актуаторів, керувати списком фіксованих положень та ін. В ролі віддаленого ведучого пристрою може виступати ПК чи система керування антенною

Розроблене програмне забезпечення для ПК (рис. 1б) використовує інтерфейс RS232 для зручного керування положенням актуаторів та редагування списку фіксованих положень.

 


Scroll Up