Навчальні плани підготовки ОКР “бакалавр”

Kafedra_PV

Форма навчання – денна

Напрям підготовки – 6.051003 “Приладобудування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”

2015-2016 н.р.

 


Scroll Up