Навчальні плани підготовки ОКР “бакалавр”

Kafedra_PV

Форма навчання - денна

Напрям підготовки - 6.051003 "Приладобудування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр"

2015-2016 н.р.

 

Scroll Up