Освітні програми

Kafedra_PV

     Бакалавр

       Галузь знань: 15 “Автоматизація та приладобудування”

       Спеціальність: 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

       Спеціалізація: “Мікро- та наноелектроніка”

                                             Детально...

   

     Магістр

     Галуз  знань: 15 “Автоматизація та приладобудування”

     Спеціальність: 152 “Метрологія та інформаційно-

     вимірювальна техніка”

     Спеціалізація: “Інформаційні технології в приладобудуванні”

                                          Детально...

 

Scroll Up