Головні наукові публікації

Kafedra_PV

МОДЕЛЮВАННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ З ОПОРНО- ПОВОРОТНИМ ПРИСТРОЄМ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ СТЮАРТА

М. Паламар, канд. техн. наук; Ю. Пастернак


Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 65. — № 1. —
С.116-126. — (приладобудування та іформаційно-вимірювальні технології).


Детальніше…


 

СПОСІБ ФОТОРЕЄСТРАЦІЇ ОПТИЧНИХ МАРОК

І. Зелінський, канд. фіз.-мат. наук, доцент, М. Яворська, канд. техн. наук, доц.


Матеріали XVIII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014


Детальніше…


 

Навчання рекурентної НМ для прямого інверсного керування динамічним об’єктом

Паламар М.І., Стрембіцький М.О. 2014


Детальніше…

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КУТОВИЙ СЕНСОР ДЛЯ АНТЕННИХ СИСТЕМ ТА ЙОГО МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

© Паламар Михайло, Чайковський Андрій, Лупенко Анатолій, 2015


Вимірювальна техніка та метрологія, № 76, 2015 р


Детальніше…


 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РОБОТОМ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ
ЛОГІКИ

М.І. Паламар докт. техн. наук., проф., М.О. Стрембіцький канд. техн. наук, В.О.
Стрембіцький


Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів.
Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 17-18 листопада 2016


Детальніше…


 

КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АВТОНОМНОЇ МОДЕЛІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРО НЕЧІКТОЇ ЛОГІКИ

М. І. Паламар док., тех., наук, проф., М. О. Стрембіцький канд., техн., наук,
В. О. Стрембіцький


Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів.
Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 16-17 листопада 2017.


Детальніше…


 

АНАЛІЗ ПОХИБОК КУТОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ СУПУТНИКОВОЇ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ

Михайло Паламар, д.т.н., проф., Юрій Наконечний, ст.викл.,
Юрій Апостол, ст.викл.


Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ
АСПЕКТИ РАДІОТЕХНІКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, 2017


Детальніше…


 

АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ

Володимир Стрембіцький, Михайло Стрембіцький к. т. н. , Михайло Паламар
д.т.н., проф..


Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ
АСПЕКТИ РАДІОТЕХНІКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, 2017


Детальніше…


 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО РАДІОПРИЙМАЧА НА ОСНОВІ DDC AD6620

Володимир Кругльов, аспірант, Михало Паламар, д.т.н., проф.,
Андрій Чайківський, к.т.н.


Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ
АСПЕКТИ РАДІОТЕХНІКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, 2017


Детальніше…


 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ДИСКРЕТНІЙ ОПТО-ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ

І.М. Зелінський к. ф.-м. н., доцент; Яворська М.І. к.т.н., доцент


Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017


Детальніше…


 

SYNTHESIS OF DIGITAL RADIO RECEIVER SYSTEM FOR SECURE COMMUNICATION WITH FREQUENCY-HOPPING SPREAD SPECTRUM

Mykhaylo Palamar; Andrii Chaikovskyi; Volodymyr Kruglov, 2017


Вісник Тернопільського національного технічного університету


Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
2017, № 1 (85)
ISSN 1727-7108. Web: visnyk.tntu.edu.ua


Детальніше…


Scroll Up