Відмінності реферату від доповіді: в чому різниця?

09.05.2017 

Kafedra_PV

реферат і доповідьЦя стаття розкриє суть і смислове значення таких понять, як реферат і доповідь. В кінці буде зроблено висновок про відмінності між ними.

Реферат як засіб передачі інформації

Викладач часто пропонує студентам опрацювати ту чи іншу тему самостійно. Результатом такої дії є написання реферату – це документ, який має письмову форму (незважаючи на необхідність виступати на семінарі). У ньому повинні бути описані основні аспекти поставленого питання. Вказуються події, дані, джерела інформації. Якщо факту, який потрібно описати, є кілька думок (поглядів, теорій), то мова може  йти тільки про одну з них. Порівнювати і робити висновки не потрібно. Обсяг документа повинен бути таким, щоб його прочитання займало від п’яти до семи хвилин. Але як правило, цей час встановлюється викладачем. Ця робота пишеться строгою мовою. Ніякі ліричні відступи неприпустимі. Необхідно перерахувати факти без будь-яких суб’єктивних оцінок. Якщо ж розглядається кілька точок зору на описуване питання, то це продуктивний документ. Репродуктивною називається робота, в якій сухо спроектовані відомості першоджерела. Структура реферату виглядає наступним чином: вступна частина, основна і заключна. Остання – резюмуюча.

Суть доповіді та її відмінності

Доповідь – це розгорнуте повідомлення. Вона повинна містити не тільки дані, але і висновки автора. За своєю суттю доповідь – наукова робота. У тексті наводиться аналіз відомостей, які необхідно описати, а також вказуються джерела. Наявність оцінки і суб’єктивних висновків є обов’язковою. Після написання, доповідь зачитується перед аудиторією студентів або науковців. Потрібно не тільки розкрити тему як в рефераті, але і показати, наскільки важливо нею займатися і чому. Структура доповіді містить особисту аргументацію автора. Висновки можуть бути лінійними або розгорнутими. Відштовхуватися в міркуваннях необхідно від достовірних джерел і фактів. Всі логічні викладки повинні мати причинно-наслідковий зв’язок і зберігати хронологію. Після виступу, доповідь передбачає спільне обговорення теми. Тобто, будь-який слухач може задавати автору питання і озвучувати свої доводи.

Тепер про відмінності

Реферат – це сухий збір фактів по заданій темі. Його структура визначена і кінцева. Доповідь складається в довільній формі і містить особисту оцінку, аналіз і висновки автора. Обидва ці поняття передбачають усний виступ перед аудиторією. Проте документальне оформлення повинне бути виконане. Кожна науково-дослідницька робота фіксується на папері. Можливо, до неї ще доведеться повертатися в майбутньому.

КАФЕДРА ПРИЛАДІВ І КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Scroll Up