Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем

Kafedra_PV

Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ) здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

Нова спеціальність:

152 – “МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”

153 – “МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА”

Крім того, на кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності:

“МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”

     

vram_2015_4_1

Переваги спеціальності

Унікальність спеціальності полягає в поєднанні виконавчих механічних пристроїв з електронікою, комп’ютерними засобами вимірювання, керування та розробкою програмного забезпечення для них. Спеціалісти таких напрямків визначають майбутнє науки, технологій, інноваційного розвитку і питання національної безпеки.

За даними ЮНЕСКО мехатроніка та інформаційні технології (ІТ) належать до 10 найбільш затребуваних спеціальностей у світі. Український уряд з представниками IT-компаній планує збільшити кількість спеціалістів ІТ-галузі до 2020 р. до 100000, що зробить Україну рушійною силою у IT-сфері в Європі.

Що таке мехатроніка?

Прилади і системи точної механіки в сучасній термінології називають мехатронікою (mechatronics).

mehatronika

Мехатро́ніка – це об’єднання вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових приладів, систем і машин з інтелектуальним управлінням і функціями.
Завдання мехатроніки полягає в інтеграції знань з таких раніше відособлених областей, як прецизійна механіка і комп’ютерне керування, інформаційні технології та мікроелектроніка.

Що таке інформаційні технології в приладобудуванні?

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою збирання, опрацювання, передачі, зберігання, відтворення і використання інформації в інтересах її користувачів. В приладобудуванні ІТ – це збір інформації від сенсорів, опрацювання її вбудованими мікропроцесорними засобами, вироблення керуючих дій та зв’язок з комп’ютером. Це розробка апаратно орієнтованого програмного забезпечення для мікроконтролерів, ARM, DSP, PLIS а також комп’ютерних систем.

Тематика наукових досліджень на кафедрі ПВ

Космічний зв’язок, дистанційне зондування Землі з космосу, робототехніка (Roborace), системи моніторингу в енергозбереженні, системи цифрового захищеного зв’язку, прилади екологічного контролю і охорони довкілля, інтелектуальні пристрої і сенсори.

Студенти можуть приймати участь в перспективних розробках які ведуться на кафедрі, одержувати практичні навики з проектування приладів і програмного забезпечення, знайомитись з майбутніми працедавцями.

Сфери працевлаштування

  • підприємства всіх галузей промисловості – інженер, технолог, керівник підрозділу;
  • ІТ-компанії – розробник програмного забезпечення для мікроконтролерів, ARM, DSP, PLIS та комп’ютерних систем.
  • конструкторські бюро, науково-дослідні інститути – розробник, дослідник;
  • центри з метрології, стандартизації та сертифікації – метролог;
  • екологічні установи -інженер-метролог;
  • військова галузь;
  • навчальні заклади – викладач, дослідник.

Навчальний процес на кафедрі

Навчальний процес на кафедрі ПВ забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом з великим виробничим досвідом.
Кафедра ПВ має якісну матеріально-технічну базу, лабораторне забезпечення курсів, комп’ютерні класи приєднані до мережі Internet.

Практична адаптація студентів здійснюється залученням до науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у науково-дослідній лабораторії «Інформаційні технології та інтелектуальні системи» за госпдоговірними роботами з підприємствами України і закордону.

Детальніше про НДЛ ІТІС можна ознайомитись на сайті лабораторії:
http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=structure/research/labs/ndl-itis
Форма навчання: денна та заочна, за державним замовленням і на контрактній основі, а також скорочена форма навчання (після коледжів).

На кафедрі ПВ функціонує програма подвійних дипломів магістрів з Люблінською політехнікою (Польща).

Студенти забезпечуються гуртожитками з доступом до інтернету.

Детальніше з умовами прийому Ви можете ознайомитися у приймальній комісії університету.

Дата останнього оновлення: 30.04.2021


Scroll Up