Навчальні плани

Спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Освітньо-професійна програма «Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи»

Бакалаврат

Магістратура

Спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Освітньо-професійна програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Бакалаврат

Магістратура

Спеціальність 153 "Мікро- та наносистемна техніка"

Освітньо-професійна програма «Мікро- та наносистемна техніка»

Бакалаврат

Магістратура