Навчальні дисципліни

152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Бакалавр

Освітня програма "Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи"

Магістр

153 "Мікро-та наносистемна техніка"

Бакалавр

Магістр

Вибіркові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

 • Вибіркові навчальні дисципліни (бакалавр):
 • Загальна хімія
 • Хімія
 • Політологія
 • Основи сучасної політології
 • Метрологія
 • Стандартизація та метрологія
 • Вибіркові навчальні дисципліни (магістр РІ):
 • Загальна хімія
 • Хімія
 • Політологія
 • Основи сучасної політології
 • Метрологія
 • Стандартизація та метрологія
 • Вибіркові навчальні дисципліни (магістр РП):
 • Загальна хімія
 • Хімія
 • Політологія
 • Основи сучасної політології
 • Метрологія
 • Стандартизація та метрологія

153 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Бакалавр

Магістр

 • Вибіркові навчальні дисципліни (магістр РП):
 • Загальна хімія
 • Хімія
 • Політологія
 • Основи сучасної політології
 • Метрологія
 • Стандартизація та метрологія