Освітня програма "Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи" (бакалаври)

Нормативні дисципліни

Перший освітній рівень (бакалавр)

Другий освітній рівень (магістр)

 • Взаємозамінність і стандартизація
 • Конструювання приладів
 • Математичне моделювання приладів і систем
 • Методи і засоби вимірювання механічних величин
 • Методи та засоби автоматизованого контролю
 • Мікропроцесорна техніка
 • Основи конструювання елементів приладів
 • Основи наукових досліджень
 • Основи теорії вимірювальних приладів
 • Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем
 • Проєктування вимірювальних приладів
 • САПР засобів вимірювання
 • Стандартизація, сертифікація і метрологія
 • Схемотехніка електронних вузлів приладів
 • Теорія похибок вимірювальних приладів
 • Технологія приладобудування
 • Дослідження динамічних об’єктів і систем
 • Комп’ютеризовані вимірювальні комплекси
 • Автоматизоване проєктування та дизайн приладів і систем
 • Метрологічне забезпечення приладових систем
 • Математичне моделювання приладових систем
 • Прилади і системи точної механіки
 • Системи прецизійного управління мехатронних систем

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»). http://dl.tntu.edu.ua/login.php. Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.