Розроблено стенд на основі платформи Гью-Стюарта, який містить є різновидністю паралельного маніпулятора, що використовує октаедральну компоновку стійок і має шість ступенів вільності (три поступльних і три обертових, що відповідає поведінці абсолютно твердого тіла).